×
جهت اطلاع از اخبار و تخفیفات ویژه به چنل تلگرامی شتابان سرور مراجعه کنید:
عضویت در چنل

ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.site
65,000 تومان
.fun
65,000 تومان
.space
65,000 تومان
.cfd
65,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
580,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.net
500,000 تومان
1 سال
4,500,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.org
500,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.co
1,500,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.info
300,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.xyz
130,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.fun
65,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
3,000,000 تومان
1 سال
.space
65,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
3,000,000 تومان
1 سال
.site
65,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
3,000,000 تومان
1 سال
.co.in
200,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.monster
120,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.shop
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.business
150,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.me
320,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.cfd
65,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.top
130,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.sbs
65,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.cyou
120,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.click
120,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.lol
120,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.ink
120,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.